Lễ Tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

5 năm thành công không dành cho người lười biếng…

và chúng ta Cb.GV.NV trường Mẫu giáo Hoa Cúc 9 đã cố gắng mỗi ngày cùng các bé tạo nên thành công này.

Chúng mừng trường MG Hoa Cúc 9 đạt giải nhất

z1958165945663_591a107d7dae7462107b97ca11938791

z1957959674044_daa424b193a8e46f44a236e683d7f724 (1)

z1958022696248_8eaeacb02f6b6b849c03cab284dee7d2z1958023078539_455b1953e3893a02eb5df5023e71f12cz1955604289777_bf030caf8b577c3ccf03671b786e26a7 z1955604292000_ae1f4e37dfe3668c5b61c5c46dda715e z1955604295779_cd12693746afee6f1470824ca80eb5df z1955604304468_f8ece0d941bfe191f745384fe83bb064 z1955604305567_7afce0f341c714ed68ab2f90bcff4741 z1955604311443_c3bc1586090cc68cd2d3ee556f29ca65z1983650766487_6d67b4d78e76961f4b89c685817ac154 z1983651085122_d194e640c8aa0d16e516b9428060ccab z1983651048809_79b2ee730d9f82da1151fb5d7e9001e9 z1983651040686_d3ed9601432e906a88970e6ce6a2e67d

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *